Mesurar amb precisió els cims llegendaris!Imaginació material
Exposició col·lectiva2.6.18 / 29.7.18


Aquesta exposició es presenta com un arxiu d'investigació que recull documents (llibres, vídeos, textos, il·lustracions) al costat d'objectes, que en certa manera també funcionen com a documents, (objectes arqueològics, objectes d'ús científic...) i també obres d’artistes. Construeixen un relat entorn els conceptes de ficció, interpretació i imaginació. Els objectes informen el relat, són constitutius un de l'altre, i a la vegada generen la seva pròpia història. L'arxiu ens permet indagar en el que ens diuen els objectes en relació a allò que nosaltres volem saber. Fins a on arriba la nostra intervenció en la interpretació del món material, o fins a quin punt el món material té un poder plàstic i capacitat d'imaginació.